Jedynka Leszno - "Smartszkoła"

 
  • Zespół nauczycieli naszej szkoły  opracował projekt "Smartszkoła - język, kultura, technika paszportem do Europy", który został doceniony przez Narodową Agencję Programu Erasmus+               Więcej...,
  • Zapraszamy do zapoznania sie z relacjami nauczycieli z udziału w kursach językowych i opisami realizacji projektu Erasmus+         Więcej..., 
 
 
Uczestnikami projektu Erasmus+nauczycielki  języka angielskiego :  Iwona Frąckowiak-Bień, Magdalena Danielczyk, Wioletta Rozynek, Lucyna Zbytniewska, Magdalena Wilkiewicz; języka hiszpańskiego: Magdalena Frąckowiak, Roksana Priemel oraz nauczyciel matematyki Arkadiusz Szymankiewicz i fizyki/informatyki  Zbigniew Trzmiel